بیماری های پوستی

#جوش_صورت عبارت است از یک عارضه پوستی که به دلیل ترشح چربی اضافی و یا باکتری‌های موجود در پوست، در قسمت‌های مختلف صورت شکل می‌گیرد. این جوش‌ها می‌توانند شامل جوش‌های سطحی، جوش‌های زیر پوستی، جوش‌های قرمز و التهابی و یا جوش‌های سیاه باشند. عواملی مانند استفاده از محصولات پوستی ناسالم، تغییرات هورمونی، استرس و افزایش ترشح چربی از عوامل ایجاد کننده جوش صورت محسوب می‌شوند...

دسته بندی های بلاگ